Η Αξία επί της συνεργασίας συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της εταιρίας με τη δράση των Λ Hero.

Ένα παράδειγμα είναι η δωρεά ποσοστού από τις πωλήσεις ενός προϊόντος ή η διοργάνωση μιας εκδήλωσης ποσοστό από τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τις δράσεις μας. Η δύναμη της συνεργασίας είναι αξία μοναδική αφού ευαισθητοποιείτε τους πελάτες σας για το έργο μας, ενώ συγχρόνως στηρίζετε τα προγράμματά μας. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον πιο ισχύρο, πιο αισιόδοξο, πιο φωτείνο για όλους μας.

Follow Us Social networks

Κάνε Δωρεά

Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Subscribe To Our Newsletter