Υλοποιώντας δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών σας. Είναι σημαντικό να μας δίνετε τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουμε τη δράση μας αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους.

Η ευαισθητοποίηση εργαζομένων και συνεργατών σας μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και παρουσιάσεις από εκπρόσωπους μας, βοηθά στην ανάδειξη των δράσεων σε περισσότερο κόσμο και με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε νέες ιδέες και δρόμους που μας δείχνετε για την εξέλιξη βελτίωση της Λ HERO και συγχρόνως άτομα που θα επιλέξουν να ενισχύσουν τη δράση μας με έναν από τους τρόπους υποστήριξης.

Follow Us Social networks

Κάνε Δωρεά

Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Subscribe To Our Newsletter