Καθημερινά παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν μικρές έως μεγάλες δυσκολίες για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κάνουν το επόμενο βήμα στήριξε κ δώσε τα εφόδια για να προάγουμε το καλό να γίνει καλύτερο, για να δείξουμε το δρόμο στις νέες γενιές να φέρουν κάτι ξεχωριστό. Η παιδεία είναι το μέλλον , είναι η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομία μας. Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Κάνε μια μηνιαία δωρεά 2€ - 5€ - 10€

Follow Us Social networks

Κάνε Δωρεά

Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Subscribe To Our Newsletter