Ο επόμενος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κατοικία ολων αυτών των νέων που θέλουν να ξεχώρισουν, να δημιουργήσουν, να παράξουν έργο για την κοινωνία μας και το μέλλον της Ελλάδας. Έχουμε ανάγκη να βγάλουμε τους νέους ευφυής, ταλαντούχους ανθρώπους και να τους φέρουμε στην επιφάνεια ωστε να γράψουν μια νέα πλευση, μια νέα πολιτιστίκη και  πολιτισμικη ιστορία στην σύγχρονη Ελλαδα.

Η ΕΛ Hero είναι μια νέα ανεξάρτητη δράση, ανάδειξης καθημερινών Ηρώων
Δρα με μοναδικό κριτήριο την προαγωγή την ανάπτυξη της νεολαίας
.με σκοπό να στηριχθεί η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία

Ο στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, την κινητικότητα
των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, να προαχθεί η φυσική
δραστηριότητα και η κοινωνική καταξίωση μέσω του αθλητισμού και του
.πολιτισμού

Είμαστε η επικοινωνία και το μέσο ανάδειξης - στήριξης σε καθημερινούς
ήρωες που χρειάζονται βοήθεια ώστε να ξεπεράσουν τους στόχους τους
και να επιτύχουν - διακριθούν για την Ελλάδα. Η παιδεία, ο πολιτισμός
και ο αθλητισμός είναι η γέφυρα που ενώνει την καινοτομία με την
.μοναδικότητα

 

Follow Us Social networks

Κάνε Δωρεά

Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Subscribe To Our Newsletter