Δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση για μια κοινωνία, τα παιδιά της να γνωρίζουν την ιστορία, τα ήθη και εθιμά της.
Πίσω απο κάθε ταλαντούχο παίδι που πιστεύει στον εαυτό του, υπάρχει ενας ενήλικας που πίστεψε σε αυτό.
Όσο περισσότερη η γνώση, τόσο μικρότερο το εγώ. Όσο μικρότερη η γνώση, τόσο μεγαλύτερο το Εγώ…
Τα παιδιά είναι μικροί άνδρες. Οι άνδρες είναι μεγάλα παιδιά. Οταν έχεις όραμα τοτε εχεις διάλεξει πορεία, χρώμα και μόρφη...
«Να ανεβείς στην κορυφή για να δεις τον κόσμο …και όχι για να σε δει ο κόσμος» Πάντα ψηλά!
Η καρδιά είναι σαν το παιδί. Ό,τι ποθήσει, το ελπίζει, το κυνηγάει και το πετυχαίνει!

Follow Us Social networks

Κάνε Δωρεά

Μας έκαναν μια κοινωνία ¨του υπάρχουν και χειρότερα¨για να ξεχνάμε με επιτυχία ¨του υπάρχουν και καλυτερα¨.

Subscribe To Our Newsletter